10 เรื่องน่ารู้บนโลกของเรา ที่ไม่เคยรู้มาก่อน

1.การเปลี่ยนขั้วของสนามแม่เหล็ก

2.ภูเขาไฟที่ปะทุอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 2000 ปี

3.โลกเป็นดาวดวงเดียวที่ไม่ถูกตั้งชื่อตามเทพเจ้าในโรมัน

4.น้ำสะอาดที่มนุษย์ดื่มได้นั้น มีเพียง 3% เท่านั้น โดย 2% เป็นน้ำแข็งขั้วโลก

5.แนวปะการังเป็นโครงสร้างสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

6.อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่สามารถวัดได้อยู่ในขั้วโลกใต้อยู่ที่ -89.2 องศาเซลเซียส

7.อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถวัดได้อยู่ที่ 57.8 องศาเซลเซียส อยู่ในทะทราย

8.โลกนี้มีสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตมากกว่า 8 ล้านชนิด ซึ่งมาจาก 10% ที่สำรวจได้ เชื่อว่ามีถึง 100ล้านชนิด

9.มหาสมุทรถูกสำรวจไปเพียง 5% เท่านั้น บนพื้นดินสำรวจไปได้ 70%

10.โลกไม่ได้มีลักษณะเป็นทรงกลมที่สมบูรณ์ แต่มีลักษณะเป็นวงรีเล็กน้อย

Any Queries? Ask us a question at +0000000000