ความรู้รอบตัว ประเทศไทย

10 คำถาม 10 คำตอบสำหรับความรู้รอบตัวประเทศไทย
1.จังหวัดใดได้ชื่อว่ามีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด เฉลย กระบี่
2.เขื่อนแห่งใดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เฉลย เขื่อนบางลา จ.ยะลา
3.เรือกอและ ในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่างใช้ประโยชน์อะไร เฉลย เป็นเรือประมง
4.แหล่งกำเนิดหอยแครงที่ใหญ่ที่สุดของไทยอยู่ในจังหวัดใด เฉลย จ.เพชรบุรี
5. อุทยานแห่งชาติใกล้กรุงเทพฯที่สุดคือแห่งใด เฉลย อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
6.จังหวัดภาคอีสานที่ห่างไกลกรุงเทพฯมากที่สุดคือจังหวัดอะไร เฉลย จ.นครพนม
7. กาแฟมีปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งในอำเภอใด เฉลย สวี จ.ชุมพร
8.จังหวัดใด ปลูกพริกไทยมากที่สุด เฉลย จ.จันทบุรี
9.หนังสือพิมพ์ของไทยฉบับใด มีอายุยืนยาวนานที่สุดจนถึงปัจจุบัน เฉลย พนังสือราชกิจจานุเบกศา
10.ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยอยู่ที่ใด เฉลย อ.เบตง จ.ยะลา

Any Queries? Ask us a question at +0000000000